Mer om riktlinjerna

I maj 2010 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna följer demensförloppet, från utredning till livets slut. Ett 40-tal experter har gått i genom forskning och beprövad erfarenhet och enats om insatser och metoder som kan rekommenderas i olika skeden av demenssjukdomen.

Riktlinjerna ger vårdpersonal på olika nivåer vägledning i arbetet. De vänder sig även till beslutsfattare som genom riktlinjerna får ett underlag för planering, utveckling och prioriteringar av verksamheter för personer med demenssjukdomar.

Några centrala delar i riktlinjerna:

  • Demensutredningarna måste bli fler och bättre. Var femte person med demenssjukdom får ingen utredning. Andra utreds otillräckligt.
  • God omvårdnad och omsorg för personer med demens är personcentrerad. Viktigt att ge möjlighet till ett meningsfullt innehåll i vardagen.
  • Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör minst en gång per år följa upp sjukdomens förlopp och anpassa läkemedel, vård och omsorg efter uppföljningen.
  • De bakomliggande orsakerna till beteendeförändringar och psykiska symptom, vanliga vid demenssjukdom, bör först utredas av hälso- och sjukvården. Läkemedel mot sådana symptom bör endast användas i undantagsfall.
     
Senast uppdaterad 15 december 2016 - 10:20 © Svenskt Demenscentrum

  

OBS! En uppdaterad version av riktlinjerna väntas hösten 2017. Läs mer under Nyheter.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår