Skalor & instrument

Flera skalor och instrument har utvecklats för att bedöma bl a kognitiva funktioner som minne och orienteringsförmåga. De kan fungera som stöd för diagnostiken eller användas för uppföljning av sjukdomsförlopp och behandlingseffekter.

Tre av instrumenten rekommenderar Socialstyrelsen vid basala demensutredningar (prio 2, Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demensjukdom 2017):

Senast uppdaterad 09 januari 2018 - 14:42 © Svenskt Demenscentrum

bild på formulär 

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår