Skalor & instrument

Stöd för diagnostik och utvärdering av behandling

I demensvården används skalor och instrument för skattning av framför allt olika kognitiva funktioner. Flera av verktygen används för uppföljning av sjukdomsförlopp och behandlingseffekter. Det finns även ett par särskilt utformade utvärderingsformulär.

Viktigt att poängtera är att skattningsskalorna inte är diagnostiska instrument utan endast fungerar som ett stöd för diagnostiken.

Här beskriver vi de vanligaste och bäst dokumenterade skalorna och instrumenten. Många av dem kan laddas ned som pdf, ibland via länkar till andra webbplatser. Någon skarp gräns för vilka som lämpar sig bäst för de olika vårdnivåerna finns inte, en del används både i primärvård och på specialistenheter. En grov uppdelning på vårdnivåer kan se ut så här:

Primärvård
Skattningsverktyg

Särskilda formulär
för utvärdering

Specialistvård
Skattningsverktyg

Kommunal vård och omsorg
Skattningsverktyg

Senast uppdaterad 02 maj 2016 - 16:02 © Svenskt Demenscentrum

bild på formulär 

 

Ett stort tack till...
Sven Langworth, Medical Advisor på Pfizer AB, som i detta avsnitt hjälpt oss med inventeringen, urvalet och beskrivningarna av skattningsverktygen.

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår