Skalor & instrument

I demensvården används skalor och instrument för att bedöma kognitiva funktioner som minne och orienteringsförmåga. De är inte diagnostiska instrument men kan fungera som stöd för att ställa diagnos. De kan också användas för uppföljning av sjukdomsförlopp och behandlingseffekter.

Två av instrumenten rekommenderas vid basal demensutredning (Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demensjukdom 2010):

Senast uppdaterad 06 februari 2017 - 16:05 © Svenskt Demenscentrum

bild på formulär 

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår