Skalor & instrument

Diagnos och uppföljning

Flera skalor och instrument har utvecklats för att bedöma kognitiva funktioner som minne och orienteringsförmåga. De kan fungera som stöd för diagnostiken eller användas för uppföljning av sjukdomsförlopp och behandlingseffekter.

Fyra av dem rekommenderar Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna (2017) vid basala demensutredningar:

Senast uppdaterad 26 augusti 2019 - 15:06 © Svenskt Demenscentrum

bild på formulär 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår