Vårdprogram Demens

2011
Gotlands kommun

Vårdprogrammet vänder sig till alla som i sitt arbete eller av andra skäl kommer i kontakt med personer som drabbas av demenssjukdom.

                                                                                        Ladda ned» (pdf, 20 sid) 

Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 16:31 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår