Vårdprogram för personer med demenssjukdom

2007
Landstinget i Jönköpings län

Detta vårdprogram avser att sammanfattande beskriva vården för personer med demenssjukdom inom Jönköpings läns landsting.
Vårdprogrammet vänder sig i första hand till vårdpersonal, men även till patienter och närstående.

Ladda ned » (pdf 21 sidor) 

Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 16:28 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår