Vårdprogram för demenssjukdomar i Kronobergs län

2009
Landstinget Kronoberg, länets kommuner och anhörigföreningar

Vårdprogrammet för demenssjukdomar i Kronobergs län har utarbetats för att kunna erbjuda utredning och behandling av patienter med misstänkta eller diagnostiserade demenstillstånd på ett adekvat och samstämmigt sätt över hela länet. Från 2004 uppdatarad 2007 och 2009.

Ladda ned» (pdf 35 sidor)

Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 17:48 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår