Lokala riktlinjer i demensvård

2010
Mellersta Skånes och Landskronas sjukvårdsdistrikt

Syfte och målgrupp

  • Riktlinjerna vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som drabbats eller misstänks ha drabbats av demenssjukdom.
  • Riktlinjerna skall ge riktlinjer för medicinsk och social utredning, samt ge kunskap om social omsorg, olika vårdformer och möjligheter till stöd och utbildning för anhöriga.
  • Riktlinjerna skall beskriva olika vårdgivares ansvarsområde och möjligheterna att samordna vårdresurserna.
  • Riktlinjerna syftar till att genom harmonisering av diagnostik, behandling och omvårdnad, leda till en förbättrad vårdkvalitet för personer med demenssjukdom.

Ladda ned » (pdf 15 sid.)

 

Senast uppdaterad 14 september 2010 - 15:18 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår