Västra Östergötland

2011
Landstinget och kommuner i Västra Östergötland

Vårdprocessprogrammet (VPP) Demens i Västra Östergötland är framtaget på uppdrag av Länskommittén för samverkan mellan Landstinget i Östergötland och kommunerna i Östergötland (Länsslako). 
                                                                                           Läs mer » (pdf 20 sid)

Senast uppdaterad 07 juni 2012 - 10:40 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår