Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

2012
Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner

Syftet med detta vårdprogram är att förbättra vård och omsorg vid demenssjukdom i Västerbotten. Det utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Ladda ned » (pdf i nytt fönster, 34 sid.)

Senast uppdaterad 15 november 2010 - 10:58 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår