Närsjukvården Östra Skaraborg – Demens

Projekt ”Närsjukvård – Demens” syfte är att utveckla demensvårdkedjan inom den nära sjukvården i Östra Skaraborg bestående av kommunerna Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro utifrån framtaget Vårdprogram och riktlinjer. Målet är att förbättra rutiner för omhändertagande, utredning och behandling samt skapa samsyn i utvecklingsarbetet mellan dessa fyra kommuner, primärvård och Skaraborgs sjukhus. Läs mer »

Ett överrapporteringsdokument har tagits fram för samverkan mellan sjukvården och kommunerna.
Läs mer »

För arbetsterapeutisk bedömning vid demenssjukdom har primärvården tagit fram en checklista.
Läs mer »

 

 

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 13:55 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår