På Thulegården arbetar man utifrån lean filosofi

Äldreboendet Thulegården är ett boende för demenssjuka med olika demensdiagnoser beläget i Matfors, Sundsvalls kommun. Här finns idag plats för 19 patienter. Arbetsgruppen består av en områdeschef/sjuksköterska, en sjusköterska och 17 undersköterskor/vårdbiträden. En läkare från vårdcentralen i Matfors besöker boendet kontinuerligt. Boendet består av två avdelningar i markplan. Vi har en stor och fin trädgård där vi vistas tillsammans med de boende särskilt under sommar månaderna.

Under 2011-2012 har arbetsgruppen arbetat utifrån lean filosofi med att bland annat titta på aktivering och att ge guldkant på tillvaron i vardagen för de demenssjuka. I lean arbetet började gruppen med att göra ett stort arbete med 5 S, d.v.s. att rensa, sortera och städa upp i förråd och allmänna utrymmen för att underlätta arbetet i vardagen. Nu är det lättare att hitta och hålla ordning och då kan vi ge vår tid till de boende istället. Vi tittade på aktivitet och frågade oss vad är aktivitet? Det mynnade ut i att vi gör mycket i vardagen som vi kanske ”inte ser som aktivitet”. Och focus kom då i stället att läggas på ”gulkantstid” för den enskilde.

Två av personalen har under hösten 2012 gått fortbildning med inriktning på aktivering. Och en personal har under hösten 2012 inventerat vad varje boende har för intressen och vad som kan var den enskildes ”guldkantstid”. Detta finns samlat i en pärm där det sedan dokumenteras så att alla som arbetar kan få tips om vad man gör om det finns en stund över. Guldkant kan vara olika för alla. Vi har även gemensamma aktiviteter t.ex. gymnastik eller som att varje fredag kommer en underhållare som sjunger och spelar tillsammans med de boende.

Ansvarsområden
All personal har sitt ansvars område. Två i personalgruppen är utbildade palliativa handledare. Och deras ansvarsområde är de palliativa frågorna och att gruppen jobbar utifrån ett palliativt synsätt. Nu jobbas det på att uppdatera rutiner med vad det innebär att sitt vaka och förtydliga hur vi ser på den palliativa vården på vår arbetsplats. Andra ansvarsområden är exempelvis. kost, inkontinens, tandvård, palliativ, demens, ryggombud, trädgård, taktil massage m.m. Alla är även kontaktpersoner för någon/några av de boende. När det gäller arbetet förutom omvårdnadsbiten så jobbar vi med dessa uppgifter utifrån lean tänk, med en handlingsplan där vi följer upp åtgärder/uppgifter som olika av personalen åtagit sig att utföra. Ger tydligt i vem som ska göra vad och att det blivit utfört. Eller om det inte blivit utfört och varför.

Vid verksamhetsträffar som vi har återkommande ungefär var 6:e vecka, där har alla ombud sin en egen ”punkt” där man lyfter frågor och delger/informerar om nyheter etc. som är aktuellt inom sitt specifika område för övriga i arbetsgruppen.

Demens ABC
Under 2012 har hela arbetsgruppen genomgått Demens ABC och därefter haft tre träffar med demenssjuksköterskan med diskussioner utifrån demens ABC. Två av personalen är demensombud och ansvarar för att lyfta frågor och vi behov kontakta BPSD utbildade handledare eller demens sjuksköterska, när problem som inte går att lösa i omvårdnads situationer uppstår. En av dessa är också anhörigombud

Anhöriga
Vi har anhörigträffar varje år med något tema eller ibland underhållning. Och ett boenderåd med representanter från pensionärs-organisationerna, anhöriga, personal från boendet och ansvarig chef.

På Sundsvalls kommuns hemsida finns ett forum ”Anhörig webben” där anhöriga får inloggning och kan se vad som händer på boendet. Uppskattat av anhöriga som inte bor på orten. Det uppdateras av två ansvariga i personalgruppen.

Thulegården har två år i rad fått Sundsvalls kommuns arbetsmiljöpris

Vi jobbar som ett team tillsammans med sjuksköterska och chef över båda avdelningarna i huset. Alla känner till hur alla vill ha det. Nu ser vi på den demenssjuke utifrån den palliativa filosofin och försöker att ge alla guldkants tid. Lean har landat och vi har det med oss i vardagen. Det har hänt mycket på vår arbetsplats under de två sista åren. Men vi har fortfarande mycket att jobba vidare med och att fortsätta utveckla. Läs mer om Thulegården » (Nytt fönster)

                                                                                      Sonja Östman Sjölander

Senast uppdaterad 13 juni 2013 - 14:18 © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

Se video om lean » (Nytt fönster)

 

 

Kontaktperson:

Sonja Östman Sjölander
Undersköterska & Palliativ handledare
Äldreboendet Thulegården
sonja.sjolander@sundsvall.se

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår