Gruppbild
Övre raden från vänster: Anki Wahlberg, Anna Gustafsson, Per-Erik Karlsson,
Inga-Lill Andersson och Anette Olsson. Nedre raden: Vuokko Hietanen, Mats Lövgren,
Ewa Gustafsson och Jeanette Lilja. Foto: Christina von Brömssen

Tillbaka »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår