Känsligt att utreda lämpligheten för körkortsinnehav

Catarina Lundberg

Det behövs fler mottagningar som bedömer den medicinska lämpligheten för körkortsinnehav. Det menar Catarina Lundberg, enhetschef Trafikmedicinskt centrum, som varit med och startat den första mottagningen i landet för äldre med minnesproblematik.

Det började som ett forskningsprojekt och slutade med en ny mottagning. I dag arbetar tio personer på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Deras främsta uppgift är att genomföra medicinska utredningar för att avgöra om personer som har någon form av kognitiv påverkan uppfyller kraven för att få köra bil.

Teamet består av läkare, psykologer, arbetsterapeuter och undersköterskor. Varje år tar de hand om cirka 600 ärenden. Det handlar om personer som kommer i kontakt med mottagningen för att få sina kognitiva funktioner och fysiska förutsättningar prövade.

I dag finns redan ytterligare några liknande mottagningar i landet, men de är få och Catarina efterfrågar fler.

– Vi är överhopade av remisser. Jag skulle önska att detta sköttes av andra också, inte minst ute på husläkarmottagningarna och att det fanns fler mottagningar i resten av landet. Samtidigt är det inte så enkelt. Man blir inte populär. Det är ett känsligt område för många, men som sjukvårdspersonal tycker jag att det är viktigt att man för frågan på tal i ett tidigt skede i exempelvis minnesutredningen.

– Det kan vara i samband med att patienten kommer in med en anhörig som tycker att personen tappat skärpan och börjat svikta. Det blir alltid dramatiskt när körkortet kommer på tal. Men berättar man för patienten i ett tidigt skede hinner han eller hon vänja sig vid tanken. Det blir inte lyckat om man dröjer med att berätta om remissen till körkortsutredningen till diagnosåterbesöket. Då får patienten två tråkiga besked samtidigt och då är tankarna antagligen fullt upptagna med att smälta vad diagnosen innebär.

Hon menar att det är viktigt att lägga fram frågan på ett rakt men milt sätt.

– Att berätta för patienten: ”Du kommer att få genomgå olika undersökningar. Är det ok att vi genomför en röntgen och tar ett prov av ryggmärgsvätskan?” Men det är också viktigt att berätta att vi förmodligen kommer att göra en körkortsmedicinsk utredning, ”För jag är skyldig att ta reda på om du uppfyller kraven på att ha körkort.”

Risken finns att patienten hoppar av redan där, men en utredning behöver inte vara ett hot.

– Patienten kan ju vara fortsatt lämplig. Det är viktigt att förklara att vi gör utredningen bara för att vi vill ha dig under uppsikt från och med nu.

Undersökningen resulterar i ett intyg eller en anmälan som skickas till Transportstyrelsen. Det är också där avgörandet om körkortsinnehavet fattas.

Sanna Ad Nilsson

Senast uppdaterad 22 januari 2019 - 14:15 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår