Glöm inte bort familjen!

Sigrid Svedmyr har ett starkt engagemang för familjen kring yngre demenssjuka personer. I samarbete med kuratorn och anhörigcentret i Huddinge ordnades en mingelträff för denna grupp i december 2008. Arrangemanget var mycket uppskattat.

– Det är viktigt att patienter med barn och respektive får träffa andra som befinner sig i samma situation, säger Sigrid Svedmyr.

I mitten av 1990-talet tog hon initiativ till stödgrupper för minderåriga och unga vuxna barn till demenssjuka. Grupperna leddes i samarbete med kurator eller neuropsykolog från minnesmottagningen och en terapeut från barnpsykiatriska kliniken.

– När någon insjuknar i en demenssjukdom har maken eller makan fullt upp med att hantera situationen. Då är det svårt att dessutom se till tonårsbarnens behov. Många barn känner sig övergivna vuxengenerationen, och de säger inte så mycket för att skydda sina föräldrar, säger Sigrid Svedmyr.

I arbetet med stödgrupperna framkom en del missbruk, skolk och social isolering. Några deltagare drog sig från hemmet, medan andra gick mer in i en vårdande roll. Sigrid Svedmyr anser att det är viktigt med ett nätverk av vuxna kring dessa familjer. Det behövs hjälp och stöd i olika former.

– Tyvärr har allt snävare ekonomiska ramar medfört att denna verksamhet inte längre kan genomföras. Det är sorgligt, för jag tror, att samhället totalt sätt skulle spara pengar på denna förebyggande vård mot psykisk ohälsa och utanförskap, säger Sigrid Svedmyr.

Efter många års uppehåll startar en stödgrupp för ungdomar under våren på Huddinge, men under lite andra former än de som var på 1990-talet.

Senast uppdaterad 29 mars 2009 - 21:28 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår