Steg 1-utredning på en vårdcentral

All belastning på kropp eller själ kan ge minnessvårigheter. Därför börjar alltid en minnesutredning med en allmän hälsoundersökning, en s k steg 1-utredning. Den syftar till att kontrollera om det finns någon annan kroppslig eller psykisk förklaring än demens till det nedsatta minnet.

Steg 1-utredning skall göras på vårdcentralen. Om misstanke om demenssjukdom kvarstår efter utredning kan patienten remitteras till minnesenheten.

Steg 1-utredning skall innehålla:

  • Sammanfattad sjukhistoria och psykosociala faktorer.
  • Status, det vill säga en vanlig kroppsundersökning, med särskild tonvikt på det neurologiska, men även blodtryck och hjärtstatus samt någon minnestest, t ex MMT.
  • Standardblodprover som blodvärden, lever-, njur-, sköldkörtel-, B12- och folsyravärden (vitaminer viktiga för minnet).
  • Undersökning av hjärnan med ”skiktröntgen” som datortomografi eller magnetkamera, för att utesluta tumör, stroke eller annat som kan förklara minnesnedsättning.
Senast uppdaterad 29 mars 2009 - 21:18 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår