När alzheimer går i släkten

bilder ur släktalbumAlzheimer har i sällsynta fall en rent ärftlig förklaring. Sjukdomen är då en direkt följd av ett skadat arvsanlag. Läs mer om genetisk vägledning och anlagstest »

Hundra orsaker till demens

Det finns ca 100 olika sjukdomar som kan leda till demens. Symtom, förlopp och behandling varierar beroende på typ av demenssjukdom. Läs mer »

Så fungerar hjärnan

Språk, minne och inlärning är några förmågor som försämras när demenssjukdomen skadar hjärnan. Se grafik »

Mannen bakom sjukdomen

Bild på doktor alzheimerAlzheimers sjukdom, den vanligaste orsaken till demens, är numera välkänd. Men vem var doktor Alzheimer »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår