Foto av alzheimerhjärna

Följande bilder är tagna med en s k PET-kamera. De föreställer två hjärnor, den ena frisk, den andra drabbad av Alzheimers sjukdom. Färgerna visar hur antalet aktiva nervceller varierar. Genom att jämföra den sjuka hjärnan med den friska kan man se vilka delar som sjukdomen skadat (mer om undersökningen, se högerspalt).

Rött = många aktiva nervcelller
Gult = ganska många aktiva nervceller
Grönt = få aktiva nervceller
Blått = minst aktiva nervceller

 

Hjärnor från sidan

Hjärnor ovan ifrån

 

Källa: Professor Agneta Nordberg,
KI, sektionen för Alzheimer Neurobiologi.

Senast uppdaterad 12 mars 2010 - 17:07 © Svenskt Demenscentrum

 


Undersökning
med PET-kamera
Bilderna till vänster visar glukos metabolism (ämnesmättning) i hjärnan. Vid undersökningen sprutas 18F-flurodeoxyglukos (18F-FDG) intravenöst in i armen. Ämnet går via blodet till hjärnan där det används av delar med aktiva nervceller. Blått betyder mycket låg ämnesomsättning, vilket innebär mycket få aktiva celler. Rött anger mycket hög ämnesomsättning, dvs många aktiva celler.

 

PET är en förkortning för
positronemissionstomografi

 

 

Så fungerar hjärnan, se grafik »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår