Mer om läkemedel

SBU om läkemedel
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gjort en genomgång av forskningslitteraturen för att fastställa kunskapsläget inom demensområdet. Läkemedel är ett av delområdena.

Ladda ned SBU:s rapport Demenssjukdomar – en systematisk litteraturöversikt » (pdf, 37 sidor) eller endast avsnittet om läkemedel » (pdf, 7 sidor).


Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer

Socialstyrelsen har tagit fram särskilda indikatorer som kan användas för uppföljning och utvärdering av äldres läkemedelsanvändning. De kan även fungera som stöd vid förskrivning och läkemedelsgenomgångar. Indikatorerna publicerades första gången 2004 och uppdaterades 2010.

Ladda ned de aktuella indikatorerna för demenssjukdom » (5 sid, pdf) 

Samtliga indikatorer finns i rapporten Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldreSocialstyrelsens webb » (nytt fönster)
 

Senast uppdaterad 02 december 2010 - 15:29 © Svenskt Demenscentrum

 


Riktlinjer för läkemedel
I maj 2010 publicerade Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för läkemedelsbehandling vid demens.
Läs mer »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår