Orienteringsförmåga

Orienteringsförmågan försämras ofta påtagligt vid demenssjukdom. Tidsuppfattningen förvrängs och man får problem med att hitta rätt.

Tidsuppfattningen

Svårigheterna att orientera sig i tiden hänger samman med minnesstörningen. Den sjuke får svårt att komma i håg avtalade möten eller när det dags att sin medicin. I början kan klockor och kalendrar vara tillräckligt för att kompensera bristerna. Även anhöriga kan hjälpa till med planering och passning av tider.

Efterhand blir tidsuppfattningen alltmer uppluckrad. Vid medelvår demens kan det vara svårt att skilja mellan dag och natt. När hjärnskadan sprider sig kan den sjuke uppleva det som helt logiskt att gå upp mitt i natten, klä på sig och gå till jobbet, även om han slutat arbeta för flera år sedan. Läs mer om tidsbegreppet i exemplet George »


Hitta till platser

Demenssjukdomen kan göra att man börjar gå vilse, t ex på väg hem från matbutiken. Senare i sjukdomsförloppet kan det vara svårt att hitta till sovrummet i sin egen lägenhet. Läs mer om tidsbegreppet i exemplet Julia »


Orientera sin kropp i rummet

Vid medelsvår demens blir det också besvärligare att orientera sin kropp i rummet. Den sjuke tar ofta snedsteg, förlorar balansen. Han kan "missa" toalettstolen och sätta sig bredvid.


 

 

Senast uppdaterad 14 december 2012 - 15:44 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår