Kan man skydda sig?

För bara 15 år sedan kände man inte till något sätt att förebygga demens. Idag pekar mycket på att livsstil och en rad andra faktorer som går att påverka har betydelse för uppkomsten av hjärnskadorna.

Forskning visar att hög utbildning minskar risken för demens. Det gör även en aktiv fritid med mental stimulering och sociala kontakter. Risken att insjukna i demens minskar med 30 – 40 procent hos äldre personer som sysslar med trädgårdsarbete, matlagning eller på annat sätt lever ett aktivt liv. Att även fysisk aktivitet har en skyddande effekt får starkt stöd av de senaste årens forskning (dock otillräcklig evidens enligt SBU).

En annan skydddsfaktor är behandling med blodtryckssänkande läkemedel – högt blodtryck ökar ju risken för demens (se Andra sjukdomar »

 

 

 

 

Senast uppdaterad 12 oktober 2008 - 17:58 © Svenskt Demenscentrum

 


Skyddsfaktor = något som minskar risken att insjukna i demens.

 


Hög utbildning och ett aktivt liv
minskar risken för demens
: måttligt starkt vetenskapligt underlag (SBU »)

 

 

 

 

Blodtryckssänkande läkemedel
minskar risken för demens:
måttligt starkt vetenskapligt underlag (SBU »)
 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår