Äldrecentrum Östergötland

Verksamheten vid Äldrecentrum Östergötland upphörde vid årsskiftet 2008.  
Mer info: www.lio.se (nytt fönster)

Avslutade demensprojekt  

• Demensnätverket - En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland.
Studie från 2005 av Bertha Ragnarsdóttir Läs mer »

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 03 september 2015 - 14:43 © Svenskt Demenscentrum

Äldrecentrum Östergötland startade den 1 mars 2000 som ett samarbetsprojekt
mellan Landstinget i Östergötland, som är huvudman för verksamheten, Linköpings universitet och länets kommuner. Verksamheten upphörde vid årsskiftet 2008. Mer info: www.lio.se (nytt fönster)

 

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår