Blekinge kompetenscentrum

Pågående demensprojekt

• Implementering av Nationella och Regionala demensriktlinjer
Ett länsgemensamt arbete med olika professioner och verksamheter som målgrupp

Kontaktperson: Mats Wennstig, Blekinge kompetenscentrum e-post: mats.wennstig@ltblekinge.se

Avslutade demensprojekt

• Regionala riktlinjer - Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdomar i Blekinge
Skrift från 2011 av Göran Holst och Mats Wennstig tillsammans med en tvärprofessionell arbetsgrupp från landsting och kommuner Läs mer »

• Förbättringsprogram inom demensvården i länets kommuner

• Stöd till anhöriga till personer med demens i Blekinge
Skrift från 2009 av EjBritt Allerth Läs mer »

• Samtal om den goda demensvården En presentation av sju utvecklingsdagar i Blekinge 2008
Skrift från 2008 av Göran Holst och Mats Wennstig Läs mer »  

• "Man har det som man tar det” Sinnesstämning hos personer med lätt till medelsvår demenssjukdom
Studie från 2006 av Mats Wennstig Läs mer » 

Senast uppdaterad 25 januari 2012 - 13:53 © Svenskt Demenscentrum

 

 


Blekinge kompetenscentrum är en självständig enhet inom landstinget Blekinge. Länets kommuner och landstinget samverkar i FoU-arbetet kring de gemensamma intresseområdena äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri. Mer info » (nytt fönster)

 

 

Kontaktpersoner:
Mats Wennstig, Projektledare.
E-post: mats.wennstig@ltblekinge.se
Göran Holst, FoU-handledare.
E-post: goran.holst@bth.se

 


Göran Holst och Mats Wennstig

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår