"Man har det som man har det" Sinnesstämning hos personer med lätt till medelsvår demenssjukdom

2006
Mats Wennstig • Blekinge FoU

 Syftet med denna studie var att beskriva hur närstående uppfattar sinnesstämningen hos personer med lätt till medelsvår demenssjukdom. En andra del i syftet var att studera tillförlitligheten i skattning av sinnesstämning utförd av någon närstående jämfört med patientens egen uppfattning. Resultatet visade att kvinnorna uppfattades ha en mer positiv sinnesstämning än männen. Framförallt visade det att kvinnorna var mer förnöjda och glada än männen. Resultatet visade också på en god samstämmighet mellan den demensdrabbades och närståendes uppfattning om sinnesstämningen. Ladda ner » (pdf 47 sid)

Senast uppdaterad 21 november 2008 - 14:13 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår