FoU Malmö

Pågående demensprojekt  

• Studiecirkelledarutbildning via Vårdalinstitutet: ”Att leva med och vårda personer med demens”.
Cirkelledare har utbildats för att starta upp egna studiecirklar, i direkt anslutning till utbildningen. Studiematerial från Vårdalinstitutets tematiska rum används. Målgrupp: Alla yrkesgrupper inom äldreomsorgen.
Kontaktperson för projektet: Pia Nilsson, pia.a.nilsson@malmo.se

Avslutade demensprojekt 

• Den existentiella sidan av åldrandet - inifrån
Studie från 2010 av Christel Rosenberg Läs mer »

• Särskilda team i hemtjänsten - Bättre än vanlig hemtjänst?
Studie från 2003 av Elizabeth Åhsberg, Bengt Ingvad, Sölve Elmståhl och Anita Ohlsson Läs mer »

Senast uppdaterad 29 mars 2011 - 16:10 © Svenskt Demenscentrumlogga Malmö
FoU Malmös uppdrag är att bidra till att malmöborna har möjlighet att själva välja ett anpassat stöd. Vidare ska FoU Malmö bidra till att kvaliteten på insatserna säkerställs och följs upp kontinuerligt. Huvudman är Malmö stad. Mer info: www.malmo.se/fou

Kontaktperson Gittan Ekvall,
FoU-koordinator inom äldreområdet
E-post: gittan.ekvall@malmo.se

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår