FoU Norrbotten

Pågående demensprojekt


Avslutade demensprojekt

• "Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv" En studie om idividuell genomförandeplan för social omsorg och vård av personer med demenssjukdom
Stude från 2010 av Ann-Kristine Fors Bjur och Katarina Ejdemo Thyni. Handledare Marianne Forsgärde Läs mer »

• Omvårdnadsmåltider- Ett försök att förändra måltidsmiljön för personer med demenssjukdom
Studie från 2009 av Maria Bergström Läs mer »

• Reminicens - En metod i syfte att öka välbefinnandet bland äldre som bor inom särskilda boenden.
Studie från 2008 av Ann-Sofi Larsson Läs mer »

• Kunskap om måltidsmiljöns betydelse för personer med demenshandikapp.
Studie från 2006 av Lena Andersson Läs mer »

• Bilden som kommunikation - En studie om bildens betydelse för äldre personer som minnesstöd, kommunikation och tydliggörandet av vardagen.
Studie från 2006 av Dagmar Grahn Läs mer »

• Individanpassad skriv- och lästräning för personer med demenssjukdom.
Studie från 2005 av Kathrina Nordell Läs mer »

• Musik och taktil stimulering i omvårdnadsarbetet för människor med demenssjudom.
Studie från 2004 av Ewa Karlsson Läs mer »

• Musik i omvårdnadsarbetet. Anna ett exempel. 
Studie från 2002 av Ewa Karlsson Läs mer »

• Musik som förberedelse för nattvila och sömn. Projekt i ett boende för människor med demenshandikapp.
Studie från 2001 (Nytryck 2003) av Ewa Karlsson Läs mer »

• Musik och hälsa. Erfarenheter från musikstunder. 
Studie från 2001 (Nytryck 2002) av Ewa Karlsson och Ingela Edkvist Läs mer » 

 

 

Senast uppdaterad 17 februari 2014 - 11:30 © Svenskt Demenscentrum

 Logga FoU Norrbotten

FoU Norrbotten är ett regionalt kunskapscentrum som bedriver praktiknära forsknings och utvecklingsarbete inom verksamheter för äldre och funktionshinder. FoU miljön är en självständig enhet inom Kommunförbundet Norrbotten och finansieras av Norrbottens 14 kommuner. Mer info: www.founorrbotten.se (nytt fönster)


Ingrid Carlenius

Kontaktperson: Ingrid Carlenius, verksamhetsledare för FoU miljön.

E-post: ingrid.carlenius@bd.komforb.se 

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår