Musik som förberedelse för nattvila och sömn. Projekt i ett boende för människor med demenshandikapp

2003
Ewa Karlsson • FoU Norrbotten

Rapport nr 5, 2003 (omtryck)

Syftet med denna studie är att belysa hur musik påverkar kvällsstämningen för människor med demenshandikapp. Glömska, nedstämdhet och oro är framträdande konsekvenser av sjukdomen. Tio personer med demenshandikapp, som bor i ett gruppboende deltog i en gemensam musiksamling på kvällen tillsammans med personalen. Två av de äldre fick en individuellt anpassad musikstund vid sänggåendet. Gester, mimik och kommentarer registrerades och den allmänna atmosfären bedömdes. Resultatet visar att nattsömn inte påverkas av musiksamlingarna men personalen uppfattar att musiksamlingarna ger en lugn stämning på gruppboendet. De två äldre som fick individuellt anpassad musikstund kom lättare till ro och somnade lugnare än övriga kvällar.  

Ladda ned » (pdf,22 sid)

Senast uppdaterad 31 mars 2011 - 11:28 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår