FoU Västernorrland

Pågående demensprojekt

 Just nu finns inget pågående projekt inom demensområdet. 

Avslutade demensprojekt

Projekt "Viktor Vinde" Vägen till ett salutogent arbetssätt i särskilt
  boende för personer med demenssjukdom

  Studie från 2010 av Linda Pettersson, Stina Norell och Madeleine Blusi
  Läs mer »

Senast uppdaterad 17 februari 2011 - 14:30 © Svenskt Demenscentrum

Logga_FoU_Vasternorrland


FoU Västernorrland är en forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunförbundet är huvudman och länets samtliga kommuners socialtjänster finansierar verksamheten. www.fouvasternorrland.se

Kontaktperson: Madeleine Blusi, leg sjuksköterska och doktorand
E-post: madeleine.blusi@y.komforb.se

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår