HAW-schemat Kan dokumentation av beteendemässiga symptom vid demenssjukdom förbättra kommunikationen mellan sjukvården och kommunen?

2004
Jenny Wiman, Magnus Sjögren • FoU i Väst/GR

Går det att förbättra dialogen mellan kommun och sjukvård genom att uppmärksamma och dokumentera beteendemässiga symptom vid demenssjukdom? Syftet med studien var att undersöka om ett beteendeproblemsschema kunde förbättra informationen från sjukvård till kommunens boende om patientens psykiska hälsa.

Schemat användes på olika sätt, från punktform till enbart vägledning. Flera patienter fick färre beteendesymptom och flera fick även färre demenssymptom. Resultatet visar att kontinuitet är viktigt för den demenssjukes välbefinnande. Resultatet visar därmed att HAW-schemat kan användas i positivt syfte att förbättra förståelsen av vissa beteenden hos demenssjuka personer som i sin tur leder till ett bättre omhändertagande och godare omvårdnad.

Ladda ned » (pdf, 44 sid)

Senast uppdaterad 24 september 2008 - 16:24 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår