Stockholms läns Äldrecentrum

Pågående demensprojekt

• Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer
Med stimulansmedel stöds implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Uppdraget är att verka för att kunskap om riktlinjerna sprids och förankras i verksamheterna (oavsett driftsform) samt vara en part i att bygga fungerande samverkansformer mellan huvudmännen.
Kontaktperson Cecilia Werge, cecilia.werge@aldrecentrum.se

• Strukturerad uppföljning av hur riktlinjerna följs
Inom ramen för regeringens och SKL:s satsning på förbättringsåtgärder för de mest sjuka äldre startar i maj 2011 ett arbete tillsammans med SveDem att utveckla en strukturerad och uppföljningsbar form för att följa äldreboendens arbete med att implementera Socialstyrelsens riktlinjer.
Kontaktperson Sven Erik Wånell, svenerik.wanell@aldrecentrum.se

Avslutade demensprojekt

• "Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs"
Studie från 2014 av Lars Sonde Läs mer »

• Hemtjänst för personer med demenssjukdom
Studie från 2013 av Karin Gens och Sven Erik Wånell Läs mer »

• Demenssjuksköterska inom landstingets primärvård
Studie från 2012 av Lars Sonde Läs mer »

• Mobilt demensteam på Kungsholmen
Studie från 2011 av Lars Sonde och Ingrid Hjalmarsson Läs mer »

• Lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom
Studie från 2010 av Sven Erik Wånell och Barbro Trygg Läs mer »

• Demensprojekt 2007-2011
Kartläggning från 2010 av Cecilia Werge, Sara Hjulström och Sven Erik Wånell Läs mer »

• Att sätta spår i verksamheten - Utvärdering av en modell för utvecklingsarbete vid Hornskrokens vård och omsorgsboende på Södermalm
Studie från 2010 av Lars Sonde Läs mer »

• Kartläggning av resurser för vård och omsorg vid demenssjukdom
Studie från 2009 på uppdrag från Socialstyrelsen av Sara Hjulström och Sven Erik Wånell Läs mer » 

• Demensteam - en nationell överblick
Studie från 2009 av Ulla Haraldsson och Sven Erik Wånell Läs mer » 

• Spindeln i nätet - en kartläggning av demenssköterskor i länet
Kartläggning från 2009 av Bettina Meinow Läs mer »

• Nationell kartläggning av demensutbildning
Studie från 2008 på uppdrag från Socialstyrelsen av Lars Sonde
Publicerad av Socialstyrelsen/IMS

Yngre personer med demenssjukdom
Studie från 2007 av Anna-Karin Berger Läs mer »

Metodhandledning för att utveckla demensvård?
Studie från 2007 av Ingrid Hjalmarsson och Per Schön Läs mer » 

Demensteam - ett steg framåt för hemtjänsten
Studie från 2006 av Ingrid Hjalmarsson Läs mer »

• OECD case study on dementia - OECD studie av demenssjukdom
Studie från 2004 av Anders Wimo & Catharina Morthenson Ekelöf Läs mer » 
 
 

 

 

Senast uppdaterad 17 februari 2014 - 10:37 © Svenskt Demenscentrum

 Äldrecentrum bildades 1986 av Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Initierar och genomför forskning och utveckling om de äldres förhållanden.
Mer info: www.aldrecentrum.se » (nytt fönster)


 

bild på Sven Erik Wånell
Kontaktperson Sven Erik Wånell,
direktör. E-post: svenerik.wanell@aldrecentrum.se   

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår