Fokus Kalmar län

Fokus Kalmar län har upphört

Fokus Kalmar län har upphört med sin verksamhet från och med årsskiftet 2013/2014.

För frågor hänvisas till 

Charlotte G. Alidzanovic,
områdesansvarig för Befolkning och välfärd på regionförbundet
Tel/mobil: 0480-44 83 63
SMS: 070-647 46 83

Avslutade demensprojekt

•Trygghetskedjan. Tidigt stöd till personer med demenshandikapp och deras anhöriga.
Studie från 2003 av Ove Fransson under medverkan av Kerstin Blomqvist, Ritva Gough och Peter Westlund. Läs mer »

 

 

Senast uppdaterad 17 februari 2014 - 10:47 © Svenskt Demenscentrum

Fokus Kalmar län har upphört med sin verksamhet

Mer info » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår