Luppen kunskapscentrum

Pågående demensprojekt

Just nu finns inga pågående demensprojekt.

Avslutade demensprojekt

• Jag har vuxit både som människa och i min yrkesroll” – utvärdering av yrkesmässig handledning för demenssjuksköterskor.
Studie från 2008 av Åsa Jaktlund och Margareta Ågren. Läs mer »

• ”Det ska inte bero på vem som jobbar” – utvärdering av verksamheten på ett äldreboende för personer med demenssjukdom.
Studie från 2001 av Birgitta Andersson, Marie Ernsth & Gabriella Svensson 
                                                                                                       Läs mer »

Arbetsrapporter från Luppen 2001-2004 Läs mer » 

 

 

Senast uppdaterad 15 oktober 2008 - 12:10 © Svenskt Demenscentrum

 

Luppen står för Lärande, forskning och Utveckling ur Praktikens Perspektiv. Det är en regional FoU-enhet i Jönköpings län. Verksamheten bedrivs I nära samarbete med länets kommuner, landstinget och Hälsohögskolan. Mer info: www.luppen.nu » (nytt fönster)

 

 

Kontaktperson Karin Renblad, FoU-ledare och verksamhetschef,
E-post: reka@hhj.hj.se

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår