Nestor FoU-center

Pågående demensprojekt

Nestor FoU-center vill genom praktiknära forskning och utveckling bidra till en bättre kvalitet inom vården och omsorgen om äldre människor och därmed en högre livskvalitet för de äldre och deras anhöriga. Ofta handlar det om kompetenshöjande eller utvecklingsarbete riktat mot vård- och omsorgspersonal: dels genom olika slags publikationer, dels genom mänskliga möten i form av utbildningar, seminarier, FoU-caféer och konferenser.

Nestor FoU-center verkar också för en ökad samverkan mellan kommuner och landsting. Arbetet ligger huvudsakligen inom tio projektområden varav demens är ett. Läs mer på Nestors hemsida » (nytt fönster)

Avslutade demensprojekt 

 • Så gör du demensvården bättre – om Nationella riktlinjer vid demenssjukdom
  En handbok som utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer vid demenssjukdom. Läs mer »

 • Demenshandikapp och bemötande steg 1-3
  Projekten genomfördes i samarbete med Centrum Vux i Haninge under åren 2006-2010. Läs mer om utbildningen » (nytt fönster) 

 • Genomgångar av läkemedel och nutrition i särskilt boende
  En pilotstudie på ett boende i Haninge kommun, Studie från 2009 av Stina Engelheart,  Laila Straubergs och Emanuel Åhlfeldt. Läs mer »

 • Demenskunskap
  Utbildning som genomfördes 2008 i samarbete med Karolinska Institutet Education AB. Läs mer om utbildningen » (nytt fönster) 

 • Socialt innehåll i dagen för äldre
  Studie från 2007 av Maria Söderberg. Läs mer »

 • Minnesutredning: hur, för vem och vad leder den till?
  Studie från 2006 av Maria Söderberg. Läs mer »

Senast uppdaterad 27 oktober 2011 - 17:52 © Svenskt Demenscentrum


Logga Nestor

 

Nestor FoU-center bedriver ett praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete. Huvudmän är kommunerna Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Stockholms läns landsting. Mer info: www.nestor-foucenter.se (nytt fönster)

Kontaktpersoner
Karin HögstedtKerstin Mathinsen
                          Fotograf: Mikael Karlsson

Karin Högstedt: karin.hogstedt@haninge.se
Kerstin Marthinsen: kerstin.marthinsen@haninge.se
Palle Storm: palle.storm@haninge.se

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår