PUFF-enheten

Pågående demensprojekt

• Samverkan mellan demensteamet och PUFF-enheten

Norrköpings kommun har tagit beslut om att införa levnadsberättelser som ett aktivt arbetsredskap inom verksamheter för personer med demenssjukdom. Redskapet ger personalen stöd för jagstödjande förhållningssätt och kommunikation. Under år 2009 ska demensteamet i samverkan med PUFF arrangera och genomföra en utbildningen som en del i implementeringen av detta redskap. Utbildningen ska i första hand riktas till områdechefer, enhetschefer samt sjuksköterskor och vård- och omsorgspersonal somarbetar på demensboenden och i dagverksamheter för dementa. Syftet är också att ge en gemensam teorigrund för det fortsatta arbetet.

 Under år 2009 ska en utvärdering göras av effekterna av demensteamets insatser ute i verksamheterna. Utvärderingen ska göras i samverkan med PUFF. Diskussioner pågår med övriga FoU-miljöer på lokal och regional nivå om att samverka kring utvärdering av utvecklingsgarbeten som pågår inom demensområdet.

Kontaktpersoner: Alice Reuter, Demenssamordnare,  alice.reuter@norrkoping.se
Pia Georgsson-Asp, Demensvårdsutvecklare 
pia.georgssonasp@norrkoping.se

Avslutade demensprojekt

Inga avslutade projekt inom demensområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 03 juli 2009 - 14:49 © Svenskt Demenscentrum


Norrköpings kommun
PUFF-enheten


PUFF står för Praktik, Utveckling, Forskning och Framtid. Enheten sorterar under vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun. Mer info: www.norrkoping.se/vard-omsorg/fou » (nytt fönster)

 

     

Kontaktperson Ingegerd Johansson, Programsekreterare-äldreomsorg, ingegerd.johansson@norrkoping.se

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår