Regionförbundet Uppsala län, Enheten för FoU-stöd

Pågående demensprojekt

• Länsövergripande demensvårdsnätverk
Syftet med nätverket är att skapa ett forum för reflektion, diskussion och lärande för personer som på olika sätt arbetar med demensfrågor inom länets kommuner, landstinget och Uppsala Universitetet. Inom nätverket finns det möjlighet att inspirera och lära av varandra, delge erfarenheter, sprida kunskap, identifiera utvecklingsprojekt, hitta samverkansformer och presentera aktuell forskning. Teman som behandlats har bland annat varit; Att leva med en demenssjuk förälder ur en ung anhörigs perspektiv, Känslomässigt och praktiskt stöd i en förändrad livssituation - om kuratorns arbete på en minnesmottagning, Hur kan vi stödja utlandsfödda personer med demenssjukdom, Att vara Silviasyster, vad har utbildningen  inneburit i mitt dagliga arbete, Aktuell forskning kring Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Kontaktperson för projektet: Anna-Kari Nilsson, FoU-samordnare äldreområdet, e-post: anna-kari.nilsson@regionuppsala.se

Avslutade demensprojekt

Utvärdering av övernattningsplatser för personer med demenssjukdom - En modell för dagverksamhet och anhörigstöd
Studie från 2009 av Marianne Winqvist Läs mer » 

• Dementia Care Mapping - ett instrument och ett arbetssätt för att analysera och utveckla Demensvård
Studie från 2004 av Peter Lundberg Läs mer »

 

Senast uppdaterad 28 april 2009 - 11:50 © Svenskt Demenscentrum

 Regionförbundet Uppsala län

Vid Regionförbundet Uppsala län finns en gemensam FoU-verksamhet för länets kommuner och landstinget. FoU-verksamheten bedrivs inom tre huvudområden, äldre, funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg (IFO). Mer info » www.regionuppsala.se

 

 Anna-Kari Nilsson

Kontaktperson Anna-Kari Nilsson, FoU-samordnare äldreområdet
E-post: anna-kari.nilsson@regionuppsala.se

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår