Demens ges inte plats i forskningens finrum

Trots den stora utmaningen som en åldrande befolkning innebär så satsas det jämförelsevis lite pengar på forskning om demens. Det skriver tre professorer vid Karolinska Institutet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bengt Winblad, Maria Eriksdotter och Anders Wimo är samtliga verksamma inom Swedish Brain Power, en svenskt forskningsnätverk som fått efterföljare i flera andra länder. Men medan president Obama förklarat "krig" mot Alzheimers sjukdom och Holland nyligen satsat 32 miljoner euro lyser svenska nationella forskningssatsningar på samma sjukdom med sin frånvaro, konstaterar artikelförfattarna.

Även de styrande inom Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet visar att demenssjukdomarna inte finns med i "finrummet". I deras gemensamma satsning på att förbättra vård och klinisk forskning inkluderas fyra diagnosgrupper – hjärt-kärlsjukdomar, bröstcancer, åldersdiabetes och reumatologi – som felaktigt beskrivs som "våra vanligaste folksjukdomar". Demenssjukdomarna nämns inte, konstaterar artikelförfattarna, trots att WHO anser de utgör det snabbast växande folkhälsoproblemet.

I dag kostar demenssjukdomarna i Sverige över 50 miljarder kronor per år och är därmed den sjukdomsgrupp som kostar vårt samhälle allra mest. De orsakar ett stort mänskligt lidande. Vi har därför inte råd, menar artikelförfattarna, ur både ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv, att inte satsa på forskning och kunskapsspridning om dessa sjukdomar.

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets webb »

Senast uppdaterad 03 september 2015 - 14:43 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår