Swedish Brain Power

Swedish Brain Power är en forskningssatsning på neurodegenerativa sjukdomar, bl a Alzheimers sjukdom. Satsningen sker i form av ett nätverk mellan universitet, näringsliv och hälso- och sjukvård. Nätverket  samlar kompetens från olika forskningsområden runt om i landet och finansieras via Knut och Alice Wallenbergs fond.

Swedish Brain Power har fått höga betyg av en internationell expertgrupp och står som modell för motsvarande satsningar i flera andra länder. Ledningsgruppen för Swedish Brain Power utgör Svenskt Demenscentrums vetenskapliga råd.

Se även Svensk Alzheimerforskning på Youtube »

 

 

 

Senast uppdaterad 16 december 2014 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

logga Swedish Brain Power
Till Swedish Brain Power » (nytt fönster)

 

Brain Power säkrat i fem år till »

 

 

 

 

Professor Bengt Winblad,
chef för Swedish Brain Power

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår