Svenska

Här finner du ett axplock av svenska forskningsrelaterade länkar från A till Ö. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster.

Aging Research Center (ARC): www.ki-su-arc.se »
forskning.se www.forskning.se »
Hjälpmedelsinstitutet (HI) www.hi.se »
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) www.sbu.se »
Svenska Demensregistret SveDem) www.ucr.uu.se/svedem »  
Svensk Förening för Kognitiv Medicin (SFK) www.kognitivmedicin.se » 
Swedish Brainpower www.swedishbrainpower.se » 
Vetenskapsrådet www.vr.se »
Vårdalstiftelsen www.vardal.se

Länkar till universitetsforskning

Här finner du länkar till alla universitet i Sverige. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster.

Göteborgs universitet www.gu.se » 
Karlstads universitet www.kau.se »  
Karolinska Institutet www.ki.se »
Linsköpings universitet www.lie.se »
Lunds Universitet www.lu.se »
Mittuniversitetet www.miun.se »
Stockholms universitet www.su.se »
Umeå universitet www.umu.se »
Uppsala universitet www.uu.se »
Växjö universitet www.vxu.se
Örebro universitet www.oru.se »

Senast uppdaterad 15 april 2015 - 14:53 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår