Det ska vara lätt att handla • Stockholm

Datum: 29 november 2016
Tid: 09:30 - 12:00
Plats: City Conference Center, Stockholm
Arrangör: Myndigheten för delaktighet

Välkommen till en konferens om hur man kan underlätta för personer som tycker det är svårt att handla! 

Stressigt. För mycket intryck. Svårt att hitta. Många personer med demens och andra kognitiva nedsättningar upplever stora problem när de handlar mat. Men små insatser kan göra stor skillnad. Myndigheten för delaktighet bjuder in till en konferens där vi berättar om vilka hinder dessa personer kan möta och hur dagligvaruhandeln med enkla medel kan underlätta för dem.

Vi kommer att presentera ett kunskapsmaterial som kan vara ett stöd för handeln. Materialet har tagits fram i samverkan med Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet, Anhörigas riksförbund och Alzheimer Sverige. Organisationen Svensk Dagligvaruhandel har varit en värdefull part i arbetet utifrån sitt branschperspektiv.

Sista anmälningsdag: 18 november.

För program och anmälan, gå till MFD:s webbplats (nytt fönster)

 

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår