Ung anhörig-träff • Stockholm

16 maj 2018

  

 

 

Har du en förälder eller annan närstående med demenssjukdom? Du som är mellan 18 och 30 år – kom på en fika och träffa andra i liknande situation.

Ämnet för dagens träff är Mindfulness mot stress. Talare: Titti Holmér, psykolog och författare.

Träffarna är en samverkan mellan kommunernas anhörigstöd i Stockholms län.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår