En dag för anhöriga 2012

Till årets upplaga av En dag för anhöriga hade Blå hallen förvandlats till ett inomhustorg
med 48 utställare. Besökarna tipsades om smarta hjälpmedel och fick information från bl a
Röda Korset och Brandförsvaret. Även Stockholms äldrepolitiker var på plats och berättade
om vad som är på gång. I Gyllene salen och Paulisalen hölls föreläsningar bl a om att våga
vara anhörig på akuten.

Det trivsamma sorlet från hundratals anhörigvårdare bröts först när Adolf Fredriks
musikklasser intog stora trappan i Blå hallen. Sånger om hösten fyllde stadshuset och
gav dagen en stämningsfull inramning.

Tack alla volontärer som gjorde denna dag möjlig!


En dag för anhöriga arrangerades av Svenskt demenscentrum tillsammans med Anhörigas
riksförbund, Anhörigkonsulenterna i Danderyd, Tyresö och Stockholms stadsdelar, Demensrådet
i Stockholms läns landsting, Hjälpmedelsinstitutet, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga,
Stockholms läns landsting och Stockholms stad.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår