En dag för anhöriga 2013

Den femte oktober 2013 arrangerade Svenskt Demenscentrum, tillsammans med en rad andra
organisationer, En dag för anhöriga. För femte året i följd öppnade Stockholms stadshus portarna
för landets anhörigvårdare. Drygt 600 besökare minglade bland utställarna i Blå hallen och
lyssnade på föredrag om bland annat Parkinsons sjukdom och demens. Liksom förra hösten stod
Adolf Fredriks skönsjungande musikklasser för underhållningen. Tack alla volontärer som gjorde
denna dag möjlig!

Se kortfilmen (drygt 2 min) från evenemanget:

En dag för anhöriga arrangerades av Svenskt Demenscentrum tillsammans med Anhörigas riksförbund,
Anhörigkonsulenterna i Danderyd, Vaxholm och Stockholms stadsdelar, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i
Stockholms läns landsting, Hjälpmedelsinstitutet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Stockholms läns landsting
och Stockholms stad.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår