Hjälpmedel finns för personer med demens

Hjälpmedelsinstitutet 2007. Helene Wallskär

Ett magasin om teknik och demens. Hjälpmedelsinstitutets förhoppning med detta magasin är att Du som läsare ska få ökad kunskap om och förståelse för nyttan med ny teknik och hjälpmedel och inspireras till att använda teknik i nya situationer.

Läs mer »

Senast uppdaterad 25 maj 2009 - 16:53 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår