Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Ett utbildningspaket från Svenskt Demenscentrum

För yrkesverksamma inom vård och omsorg

Handbok »  Om att utveckla metoder och förhållningssätt för en demensvård utan tvång- och begränsningar (100 sid).
Webbutbildning » Avgiftsfri utbildning. Diplom kan skrivas ut efter avklarat kunskapstest.
Mobilapp » Tips och goda råd om bemötande, lättillgängligt i en smartphone.

För chefer och arbetsledare

Introduktionsfilm » Nollvisionen i praktiken. Ta del av en långsiktig satsning på att utveckla ett personcentrerat arbetssätt.

För anhöriga till personer med demenssjukdom

Anhörigskrift » De viktigaste som anhöriga bör känna till om lagstiftning och arbetssätt (16 sid)
Mobilapp » Tips och goda råd till anhöriga, i en smartphone.

Nollvision 1Nollvision framsidabild på appNollvision webbutbildning

Senast uppdaterad 12 augusti 2019 - 15:27 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår