Demenssjukdom kan ligga bakom brott

Kriminellt beteende hos äldre kan vara ett tidigt tecken på demenssjukdom. Det visar en studie som forskare vid Lunds universitet gjort tillsammans med kollegor från Australien och USA.

Studien omfattar närmare 2 400 patienter vid en demensklinik i San Francisco, USA. Samtliga hade en diagnosticerad demenssjukdom. Vanligast förekommande var Alzheimers sjukdom (23 procent). Sju procent hade frontotemporal demenssjukdom med personlighetsförändringar och fyra procent hade samma diagnos men kopplad till språkstörningar.

Drygt 200 av deltagarna hade begått någon kriminell handling efter att de fått sin diagnos. Minst brottsbenägna (7 procent) var patienterna med alzheimer medan de med demenssjukdom kopplad till personlighetsförändringar var mest brottsbenägna (37 procent). Brottshandlingarna bestod bland annat av stöld, sexuella närmanden, trafikförseelser eller offentlig urinering.

Doktorand Madeleine Liljegren och hennes handledare Elisabet Englund konstaterar i ett pressmeddelande från Lunds universitet  att kriminella handlingar kan begås av individer med demenssjukdom, speciellt frontotemporal demens. De menar att sjukvården, rättsväsendet och samhället i stort måste vara uppmärksamma på när i vanliga fall skötsamma personer börjar avvika från sitt normala beteende och hjälpa dem till kontakt med läkare.

Forskarna understryker att studien har sina begränsningar, då resultaten endast är baserade på de patienter som själva besökt en speciell klinik och att den inte visar hur mycket brott som begicks på grund av demenssjukdom i allmänhet. Studien är publicerad i JAMA Neurology online » (nytt fönster).

Publicerad 2015-01-13
Senast uppdaterad 13 januari 2015 - 17:00Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår