Demens är världens artonde största ekonomi

En ny rapport, utgiven på den Internationella Alzheimerdagen, visar att demenssjukdomarnas kostnader fortsätter att öka i världen. På en lista med de största ekonomierna skulle demens hamna på artonde plats, strax bakom Turkiet men långt före Sverige.

Demens är alltså ett globalt problem som, förutom mänskligt lidande, slukar stora resurser. Det framgår av World Alzheimer Report 2010 som publiceras av organisationen Alzheimer´s Disease International. Sätter man ett pris på den obetalda familjeomsorgen och adderar kostnaderna för samhällets vård och omsorg om personer med demenssjukdomar hamnar man på 604 miljarder dollar (för hela världen), en siffra som väntas öka år från år.

Mer än 35 miljoner människor i världen beräknas vara drabbade av demens. Antalet växer stadigt med ökad medellivslängd och åldrande befolkningar. Före år 2050 uppskattas 100 miljoner ha en demenssjukdom. Den största ökningen kommer att ske utanför den rika världen.

I Sverige har i dag närmare 150 000 personer en demenssjukdom. Ökningstakten tar fart på allvar omkring år 2020, när den stora kullen 40-talister passerar 80-årsstrecket.

– I dag ser vi hur platserna på särskilda boenden för dementa blir färre. Det är oroande. Nu har politikerna tio år på sig att planera, säger profesor Anders Wimo till Dagens Nyheter.

Magnus Westlander

 

 

Publicerad 2010-09-21
Senast uppdaterad 21 september 2010 - 14:44Newspage © Svenskt Demenscentrum

 
 

Läs World Alzheimer Report 2010 »
(nytt fönster)

 

 

Relaterad artikel

Demenskostnaderna i världen ökar kraftigt »

 

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår