Skåneprofessor fick Silviahemmets forskningsstipendium

Professor Lennart Minthon tilldelades Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium 2011. I prisceremonin, som ägde rum den 11 mars på Silviahemmets Stora Inspirationsdag, deltog Drottning Silvia

bild på Lennart Minthon, Drottning Silvia och Wilhelmina HoffmanLenart Minthon är professor vid neuropsykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus. Han får stipendiet för "sitt engagerade arbete i att förbättra vården för personer med demenssjukdom. Genom stor initiativförmåga samt engagerat ledarskap har flera tvärvetenskapliga kliniska studier inom behandlingsområdet genomförts. Genom kreativitet kopplad till vetenskap och klinisk vardag har instrument för tidig bedömning samt uppföljning av demenssjukdomens svåra symptom i långt gången sjukdom skapats. Med kunskap om vårdkedjans stora betydelse för personen med demens har en modell för hur kvalitet kan utvecklas och följas genom de olika vård och omsorgs nivåerna tillskapats. Med sin stora drivkraft och bredd bidrar Lennart Minthon till utvecklingen av demensvårdens alla nivåer."

Stipendiet är på 50 000 kr.

Foto: Yanan Li

Publicerad 2011-03-15
Senast uppdaterad 15 mars 2011 - 17:02Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

Tidigare pristagare av Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium:

  • Laura Fratiglioni
  • Ingvar Karlsson
  • P-O Sandman
  • Ulla Passant
  • Barbro Beck-Friis

 

Fler bilder från Silviahemmets Stora Inspirationsdag » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår