Rekordmånga deltagare vid Demensdagarna

Svenska nätverket för demenskunskap har anordnat Svenska Demensdagarna för tionde året i rad. Drygt 700 besökare innebar ett nytt deltagarrekord.

Årets upplaga av Svenska Demensdagarna hölls i Norrköping den 21 – 22 maj. Titeln var ”Från ord till handling”. Arrangörerna bakom dessa dagar är samtliga eldsjälar inom sitt område och förtjänar en stor eloge för sitt arbete som lockar medarbetare från hela landet. Under de två innehållsrika och spännande dagarna belystes, ur ett tvärprofesionellt perspektiv, viktiga områden och nya rön. Vi ser med spänning fram emot nästa års konferensdagar som hålls i Västerås.

Föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga på www.demenskunskap.se

Publicerad 2008-05-28
Senast uppdaterad 11 juni 2008 - 14:17Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår