Tibro hemvårdsgrupp vann Bästa demensteam 2011

Priset Bästa demensteam i hemtjänsten går i år till Tibro hemvårdsgrupp. "För ett genomtänkt, flexibelt arbetssätt med väl utarbetad samverkan över huvudmannagränserna", skriver juryn i sin motivering.

Priset Bästa demensteam i hemtjänsten är instiftat av Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum och delades ut för första gången 2009. Priset går till det team inom hemtjänsten som bäst utvecklat sitt omsorgsarbete. Det ska handla om förbättringar för både personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt förbättringar av kommunikationen mellan huvudmännen.

Årets ansökningar har genomgående hållit en hög klass och visar att det finns väl fungerande demensteam på många håll i landet. 

Prisceremonin äger rum den 21 mars under Silviahemmets inspirationsdag, i närvaro av Drottning Silvia. Prissumman är på 50 000 kr.

Publicerad 2012-02-23
Senast uppdaterad 23 februari 2012 - 11:26Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår