Tre nationella demenscentrum i Oslo

Under två snörika dagar i slutet av januari mötte Svenskt Demenscentrum sina två skandinaviska systercentra; Norges Nasjonalt kompetansesenter for demens och Danmarks Nationalt Videnscenter for Demens. Detta var sjätte året i följd som demenscentrumen träffades och denna gång stod det norska som värd.

Syftet med dessa möten är att ta del av information och lära av varandra för ytterligare samarbeten utöver våra gemensamma konferenser. Nästkommande konferens – ”God demensomsorg, en fråga om ledarskap?” – kommer att hållas i Stockholm, 20-21 oktober 2014. Läs mer »

Gruppbild

Publicerad 2014-02-19
Senast uppdaterad 18 februari 2014 - 16:35Newspage © Svenskt DemenscentrumBesök våra systercentrums hemsidor:

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår