En praktisk liten folder för anhöriga

Svenskt Demenscentrum har tagit fram en 4-sidig folder för anhöriga till en närstående med demenssjukdom. Den innehåller tips och råd om bl a vart man kan vända sig för att få hjälp. Det finns även plats för att skriva ned kontaktuppgifter till läkare, hemtjänst och andra personer inom vård och omsorg. Foldern kan med fördel spridas via anhörigkonsulenter och personal på t ex minnesmottagningar och vårdcentraler. 

Beställ eller ladda ned foldern från vår webbshop (nytt fönster)

Publicerad 2018-12-10
Senast uppdaterad 10 december 2018 - 12:59Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår