Riksdagens folkvalda lär sig om demens  

Deltagare i seminariet, fr v: Mirjam Brocknäs, äldrepedagog i Upplands-Bro kommun, Lars-Christer Hydén, professor vid Linköpings universitet, Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum och Camilla Lindell, läkare på Danderyds sjukhus.

Deltagare i seminariet, fr v: Mirjam Brocknäs, äldrepedagog i Upplands-Bro kommun, Lars-Christer Hydén, professor vid Linköpings universitet, Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum och Camilla Lindell, läkare på Danderyds sjukhus.

Första kammarsalen i Sveriges Riksdag.

Första kammarsalen i Sveriges Riksdag.

Drottning Silvia minglar med riksdagens ledamöter.

Drottning Silvia minglar med riksdagens ledamöter.

Torsdagen den 1 mars fick riksdagens folkvalda en dragning på temat demenssjukdom. Under rubriken
Sverige – ett demensvänligt samhälle? hölls ett seminarium i första kammaren under ledning av
Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum. Utgångspunkten var de demografiska utmaningarna
vi står inför och hur samhället på olika nivåer måste anpassa sig till dessa.

Seminariet behandlade bland annat vikten av utbildning, forskningens betydelse och en rad lovvärda initiativ,
till exempel arbetet med demensvänliga sjukhusavdelningar (läs: Danderyd och Norrtälje). Demenssjukdom
är en högprioriterad fråga menar WHO som förra året uppmanade sina medlemstater att ta fram nationella
demensplaner. Sådana finns redan på många håll, bland annat i Norge och Danmark. Nu är det hög tid för
en svensk demensplan konstaterade Wilhelmina Hoffman:

– Vi behöver en konkret demensplan med tydliga mål, inte bara för bara vård och omsorg utan även för
samhället i stort.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår